2Lift ApS

Hovedkontor:

Nordrupvej 65

DK-4200 Slagelse

e-mail:    info@2lift.com

www.2Lift.com

Salg Danmark og Internationalt

Lisbeth Petersen Teubler, Salg

Peter Kjøller, Medejer og salgsdirektør                                                                   

Telefon:          +45 29 88 07 78

e-mail:               pk@2Lift.com

www.2Lift.com

x