Dette Internet site er hjemmesiden for 2Lift ApS - CVR: 31420377

Information på denne web-site stilles til rådighed uden nogen form for garanti. Informationer gengivet på denne web-site er kun tænkt som generel information.


Informationerne er forsøgt gengivet så præcist og opdateret som muligt, men 2Lift Aps giver ingen garantier om nøjagtighed, rettidighed eller fuldstændighed af sidens indhold..

2Lift Aps fralægger sig ethvert ansvar for og forbindelse til web-sites, til hvilke denne web-site er forbundet.

Enhver kommentar/oplysning sendt til 2Lift om denne web-site bliver 2Lifts ejendom og kan benyttes uden begrænsninger. Modtagne kommentarer vil ikke blive behandlet fortroligt. 2Lift er ikke ansvarlig for direkte, tilfældige, betydelige, indirekte eller forbundne skader opstået ved adgang til eller brug af indhold fra denne web-site inklusiv virus, uanset nøjagtigheden eller fuldstændigheden af et sådant indhold.

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med denne erklæring skal fortolkes i henhold til dansk lov og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved domstolene

x